ਕੈਂਟਨ ਫੇਅਰ

ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਕੈਂਟਨ ਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਲੇ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਮ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ.


ਪੋਸਟ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਜੂਨ- 03-2019